Jubileusz XXV-lecia reaktywacji „Zielonego Szczepu”

Wśród celów statutowych naszej fundacji jest m.in. wspieranie dzieci i młodzieży w trudniejszej sytuacji życiowej. Żyjemy w trudnych korono-czasach, dlatego jako DrukKong z przyjemnością dorzucimy swoje trzy grosze do obchodów Jubileuszu XXV-lecia reaktywacji „Zielonego Szczepu”.

Zapraszamy wszystkich miłośników harcerstwa i rodzinnego czasu na facebookowy fanpage Zielonego Szczepu, na czas wspomnień, wzruszeń, na wspólne muzykowanie z koszalińskim Harc Bandem – na wspólne świętowanie bycia razem.

Wydarzenie na Facebooku https://www.facebook.com/events/397002614834866

Źródłem finansowania jest „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”.